Kadry, Płace, BHP

W zakresie obsługi kadrowo - płacowej oraz BHP:

- zakładamy i aktualizujemy akta osobowe

- informujemy pracowników i pracodawców o terminach badań lekarskich i szkoleń BHP

- sporządzamy listy płac

- sporządzamy informacje, deklaracje i in. dokumenty wymagane przez prawo pracy
. i ubezpieczeń społecznych

- organizujemy szkolenia oraz sporządzamy dokumentację z zakresu BHP

- reprezentujemy przedsiębiorcę, na podstawie pisemnego upoważnienia przed:

. Państwową Inspekcja Pracy
. Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
. Urzędem Skarbowym