Modele współpracy

Oferujemy Państwu trzy podstawowe modele współpracy z naszym biurem.


TRADYCYJNY

Klient dostarcza do biura dokumenty księgowe oraz kadrowe, po zaksięgowaniu których biuro przekazuje klientowi informacje na temat wyniku finansowego za dany miesiąc oraz wysokości zobowiązań podatkowych i składek ZUS. Biuro przekazuje klientowi również listy płac i wymagające podpisu dokumenty kadrowe.

MENADŻERSKI

Biuro udostępnia klientowi aplikację Pulpit Menadżera, dzięki której właściciel lub inna osoba zarządzająca przedsiębiorstwem ma przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i z dowolnego miejsca na świecie wgląd poprzez sieć Internet w swoją bazę księgową. Może z niej nie tylko czerpać informacje o wyniku finansowym i wysokości podatków oraz składek ZUS ale również zapisywać na swoim komputerze i drukować księgi podatkowe, rejestry VAT, listy płac, przelewy oraz różnorakie zestawienia i wykresy bez potrzeby kontaktowania się z biurem.
Czas przedsiębiorcy w relacjach z naszym biurem zostaje wykorzystany wyłącznie na:
- dostarczenie faktur i innych dokumentów do biura
- konsultacje i porady prawne udzielane przez biuro na życzenie klienta


ON-LINE

W tym modelu baza danych klienta znajduje się na serwerze Comarch' u i praca na niej odbywa się za pośrednictwem sieci Internet. Rozwiązanie to jest korzystne w następujących sytuacjach:
- na jednej bazie danych pracuje kilka osób ( np. wprowadzając faktury ) w różnych miejscach
- istnieje konieczność wystawiania faktur w terenie u odbiorcy towarów lub usług
- dział księgowy znajduje się w siedzibie firmy klienta a pracownicy naszego biura dokonują weryfikacji poprawności księgowań
oraz sporządzają deklaracje i analizy ekonomiczne.Miejsce świadczenia usług


Usługi księgowe wykonujemy zazwyczaj w siedzibie naszego biura w Krościenku n/D. oraz w oddziałach w Szczawnicy i Nowym Targu. Jeżeli jednak przedsiębiorstwo klienta dysponuje wyposażonym w sprzęt komputerowy i sieć Internet biurem wówczas nasz pracownik wykonuje usługi w biurze klienta, gdzie jest przechowywana cała dokumentacja finansowo - księgowa.

Zakres świadczonych usług

Pełny
Zaczynamy od wprowadzenia do bazy dokumentów źródłowych a kończymy na sporządzeniu deklaracji i wyliczeniu zobowiązań podatkowych i składek ZUS. W zakresie tym mieszczą się również usługi konsultingowe i doradcze.

Weryfikujący
W sytuacji kiedy pracownik klienta wprowadza dokumenty żródłowe do systemy księgowego rola naszego biura sprowadza się do zaksięgowania wprowadzonych dokumentów i sporządzenia deklaracji oraz wyliczenia zobowiązań podatkowych i składek ZUS
Dodatkowo świadczymy usługi konsultingowe i doradcze.Nadzorczy
Klient posiada własny dział księgowości wykonujący czynności księgowe w pełnym zakresie. Nasze biuro natomiast nadzoruje prawidłowość prowadzonej dokumentacji finansowo - księgowej.
Dodatkowo świadczymy usługi konsultingowe i doradcze.