Inne usługi

1. Doradztwo finansowe

- Pomagamy wybrać najlepszy sposób finansowania bieżącej działalności gospodarczej oraz planowanych
..inwestycji.
- Sporządzamy biznes plany oraz analizy dla potrzeb banków.
- Doradzamy również jak najkorzystniej gospodarować wolnymi środkami finansowymi.

2. Sporządzanie wniosków VZM-1 dotyczących zwrotu części podatku
. ..VATza materiały budowlane zużyte do remontu lub budowy
... mieszkania/domu.

3. Sporządzanie wniosków VAT-REF dotyczących zwrotu VAT
....naliczonego w innym państwie Unii Europejskiej