Doradztwo podatkowe i gospodarcze

W ramach doradztwa podatkowego i gospodarczego oferujemy:

1. Optymalizację rozwiązań podatkowych poprzez:

- wybór najkorzystniejszej formy prawnej i struktury prowadzonego przedsiębiorstwa
- zastosowanie najkorzystniejszej w danej sytuacji formy opodatkowania
- wykorzystanie wszystkich ulg i zwolnień przewidzianych w przepisach podatkowych

2. Optymalizację sposobów finansowania działalności gospodarczej

- ocena kosztów i korzyści kredytu bankowego oraz leasingu
- pomoc w doborze produktu bankowego (typu faktoring) w celu poprawy płynności finansowej firmy