Aktualności

  • Nowy obowiązek codziennego przekazywania wyciągów z rachunków bankowych oraz rachunków w SKOK-ach

    14.08.2017    Najnowszy projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej przewiduje, że firmy będą przekazywać fiskusowi dobowe wyciągi z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Zgodnie z założeniami zmiany te miałyby wejść w życie 1.09.2017 r. i objąć swoim zakresem ma w większości osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami.