Aktualności

  • Weszła w życie ustawa wprowadzająca ułatwienia dla wierzycieli. Ustawa powołuje do życia Rejestr Należności Publicznoprawnych.

    11.06.2017

    W rejestrze znajdą się informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny. W rejestrze ujawniani będą dłużnicy mający zaległości płatnicze z tytułu należności podlegających egzekucji administracyjnej. Nowela usprawni także działanie biur informacji gospodarczych.
    Zmieni się również procedura cywilna - ustawa wzmocni ochronę wierzyciela przez wydłużenie z jednego do dwóch miesięcy okresu, po którym następuje upadek zabezpieczenia w razie wygrania sprawy przez powoda.
    Więcej spraw będzie rozpatrywanych w postępowaniu uproszczonym - maksymalna wartość roszczeń, do których stosowana jest ta procedura, wzrośnie do dwudziestu tysięcy złotych.